Microsoft GGK Windows® XP Professional SP2 (32-bit English)

Ovaj paket sadrži Get genuine Kit za Windows XP Professional koji može da se koristi samo na u potpunosti sastavljenom računaru sa ranije instaliranim falsifikovanim, piratskim ili na drugi način nelegalnim ili nelicenciranim primerkom operativnog sistema Windows XP Professional.
Ako je ovaj softver isporučen u jednom paketu, on sadrži jedan Windows XP Professional CD-ROM, jednu nalepnicu sertifikata o autentičnosti (COA) i jednu kopiju dodatnog ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom (EULA).
COA nalepnica mora se nalaziti na računaru. Od krajnjeg korisnika se zahteva da na računaru na koji je instaliran ovaj softver bude zalepljena COA nalepnica na lako dostupnom mestu.


CENA 169 EUR | Kontaktkontakt