Sistemi za evidenciju radnog vremena

Sistemi za evidenciju radnog vremena

BS1 je sistem za evidenciju radnog vremena zaposlenih koji obuhvata registraciju i memorisanje prolazaka, obradu podataka u PC računaru i kreiranje izveštaja.

Sistem se sastoji od beskontaktnih ID kartica zaposlenih, terminala sa čitačem kartica, programske podrške i mreže koja povezuje terminale sa računarom.

ID kartica - beskontaktnaZaposleni prilikom ulaska i izlaska iz firme postavljaju bekontaktnu karticu u blizini terminala, posle čega se podaci sa kartice proveravaju u bazi podataka i upisuju u trajnu memoriju terminala.

U trenutku registracije prolaska, na ekranu terminala se ispisuje ime i prezime zaposlenog, ID broj i vreme. Preko odgovarajućeg veznog programa, na računaru koji je povezan sa terminalom, periodično se iz terminala očitavaju podaci o prolascima i smeštaju u bazu podataka. Na osnovu očitanih i obrađenih podataka kreiraju se različiti tipovi izveštaja. Softver omogućava i trenutno praćenje prolazaka na računaru, uz prikaz podataka o zaposlenom (ime i prezime, ID broj, vreme registracije, slika itd.).

Terminal DVP TR20Terminal TR20

 • prikaz na ekranu podataka o prolasku: ime i prezime zaposlenog, ID broj, datum i vreme

 • tastatura za izbor tipa prolaska (službeno, privatno, pauza, ...), kao i za dijagnostiku terminala i opciono za unos dodatnog sigurnosnog koda (PIN kod)

 • ugrađen sat realnog vremena, vreme ne zavisi vremena na PC računaru i od napajanja uredjaja

 • ugrađena trajna FLASH memorija omogućava:

  • da se baza zaposlenih nalazi u terminalu (do 2000 zaposlenih)

  • da se prolasci memori{u u terminalu (do 30.000 prolazaka)

  • da se podaci o prolascima mogu periodično očitavati

  • da podaci o zaposlenima i o prolascima ostaju memorisani i nakon isključenja napajanja uređaju (max 10 god.)

 • baterijsko napajanje omogućava:

  • neprekidan rad min 12h nakon isključenja mrežnog napajanja, opciono se ovo vreme može povećati sa ugradnjom baterije većeg kapaciteta

  • automatski monitoring mrežnog napona i punjenje baterije, tako da nije potrebno održavanje od strane korisnika

 • čitač kartica:

  • standardno proximity, opciono chip, barcode ili čitač magnetnih kartica

 • ugrađena zvučna i svetlosna indikacija daje informaciju o trenutnom stanju i režimu rada terminala

 • opciono dva relejna izlaza

  • nrp. relejni izlaz aktivira elektromagnetnu bravu koja dozvoljava ulazak zaposlenima kojima je to dozvoljeno tj. omogućeno

 • opciono dva digitalna ulaza za praćenje i memorisanje određenih događaja:

  • npr. senzor za otvaranje vrata (memoriše se vreme izvršenja događaja)
   npr. alarmni senzor (memoriše se vreme aktiviranja alarma).

Softver

Programska podrška se sastoji iz dva dela:

 • komunikacije sa terminalima - WinT SERV i

 • programa za kreiranje izveštaja -WinR SERV.

Programi su napravljeni za MS Windows okruženje

Program WinT SERV je namenjen razmeni podataka terminala sa računarskom mrežom: prenos podataka o registraciji ulaza i izlaza osoba i stanja opcionih senzora iz terminala u računar, prenos baze radnika iz računara u terminale, praćenje saobraćaja terminalske mreže i podešavanju i dijagnostici terminala.

WinT softverU zavisnosti od konfiguracije sistema program može raditi u dva režima: periodično očitavanje terminala ili neprekidno očitavanje terminala. Kada su terminali konfigurisani da memorišu registracije u svojoj bazi moguća je upotreba ovog programa u prvom režimu, kada se prenos podataka vrši periodično, na primer svakog ponedeljka. U drugom slučaju, program je u neprekidnoj komunikaciji sa terminalima, podaci se ažurno prenose u računar, odmah po registraciji. Ova varijanta omogućava da se računar sa WinT SERV postavi na portirnicu i da se na monitoru računara prikazuju podaci o osobi (ime i prezime, funkcija, slika, radno vreme, dozvoli prolaska, itd), a postoji mogućnost prikaza kratkih poruka za zaposlene (na primer, kada se zaposleni registruje pojavljuje se poruka na ekranu da treba da se odmah javi rukovodiocu). Takođe, ukoliko konfiguracija sistema to dozvoljava, postoji mogućnost praćenja trenutne prisutnosti zaposlenih u firmi, odnosno delovima firme.

WinR softverWinR SERV je program čija je osnovna uloga da se na osnovu registrovanih prolazaka utvrdi realizovano radno vreme zaposlenih. Pomoću njega se formiraju različiti izveštaji, od standardnog nedeljnog / mesečnog karneta pa do lista zaposlenih sa najvećom dužinom / brojem kašnjenja i prekovremenim radom i slično. Izveštaji se mogu raditi za različite periode dnevno, nedeljno, mesečno, itd, ili za proizvoljan opseg datuma. Program izveštaje kreira na osnovu baze planiranog radnog vremena i baze registrovanih ulaza i izlaza, na osnovu čega se obračunava ostvareno radno vreme. U zavisnosti od dinamike planiranja radnog vremena firme moguće je zadavanje konstantnog radnog vremena za određenog zaposlenog na nivou cele godine ili planiranje radnog vremena zaposlenog za svaki dan. Na osnovu dobijenih podataka moguće je formirati faktor koji utiče na lične dohotke zaposlenih.

LAN mreža

Potrebna je standardna LAN mreža koja povezuje terminal / računar na portirnici i računar u kadrovskoj službi na kome se obrađuju izveštaji.

Terminal TR20 i softverski paketi WinT i WonR su domaći proizvodi i moguće su nadgradnje sistema prema posebnim potrebama korisnika, što uključuje kontrolu pristupa pojedninim delovima objekata, kao i integraciju podataka iz više filijala putem Internet-a. Za rad sistema je potreban najmanje jedan standardni PC računar sa Windows operativnim sistemom (Win 9x, NT, 2000, XP).


Povezano

INet vesti

Spisak DNS servera sa yu domenima
U želji da sprečimo sve moguće prekide u funkcionisanju servisa na Internetu objavljujemo spisak domena koje još uvek opslužuju serveri iz YU domena. Ovi servisi će prestati da rade 30. marta 2010 u 12:00. Kompletan spisak možete pronaći ovde.
Kraj YU. domena
RNIDS podseća korisnike interneta da domeni koji se završavaju sa .YU neće biti vidljivi na internetu od 30. Marta 2010. godine u 12 časova. Šta je sve potrebno proveriti najkasnije do 30. Marta 2010. godine možete naći ovde.
Još godinu dana života .YU domena
Nacionalnom Internet domenu .yu je preostalo manje od godine “života”. Pre nego što 30.09.2009. .yu domen prestane da funkcioniše iskoristite sav potencijal koji vam pruža višegodišnje prisustvo na Internetu u ovom domenu...

Dalje

Kontakt

Telefoni
011 3239 870 (+fax)
063 855 5856
065 3239 870
Adresa
Majke Jevrosime 17, Beograd


HTC